Наше підприємство акредитоване НААУ на проведення робіт з оцінки відповідності згідно вимог
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

Сфера акредитації до атестату від 10 листопада 2019 року №1О075  https://naau.org.ua/reestr/Sfery_17065/10075.pdf

Історія міжнародного співробітництва НААУ

НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA) через Двосторонню Угоду про визнання (ЕА BLA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації систем менеджменту, органів з сертифікації персоналу та органів з інспектування.

Також НААУ є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій і органів з інспектування. Таким чином, акредитація, що надається НААУ у вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA у більш ніж 80 країнах світу.

У серпні 2017 року НААУ отримано статус підписанта Угоди IAF MLA у сферах «сертифікація продукції», «сертифікація персоналу» та «сертифікація систем менеджменту» (для підсфер «системи менеджменту якості» та «системи менеджменту навколишнього середовища»).

 

Сертифікат, виданий провідним органом з оцінки відповідності, допоможе Вам довести відповідність Ваших продуктів, процесів, систем та послуг національним та міжнародним вимогам.

Навіщо сертифікувати систему менеджменту якості згідно ISO 9001?

 1. Для укладання договорів на роботу з державними установами
 2.  Для розміщення знака ISO 9001 на упаковці Вашої продукції
 3.  Запровадивши систему менеджменту ISO 9001, Ви отримуєте не контроль кожної одиниці продукції, а системний підхід, що охоплює всю роботу, попередження помилок, які могли б призвести до появи браку та виробництва продукції/надання послуг низької якості
 4.  Для підвищення довіри з боку споживачів до виробленої продукції/надання послуг
 5. Можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні, ринки та розширення вже існуючих ринків збуту
 6. Додаткові переваги при участі у важливих тендерах. Підвищується конкурентоспроможність Вашого підприємства
 7. Створення репутації виробника якісного та безпечного продукту
 8. Впровадивши ISO 9001, Ви відкриваєте нові перспективи на міжнародному рівні. Компанія отримує стратегічно важливий інструмент, що дозволяє розробити бізнес-процеси, ефективно управляти ними і тим самим гарантувати клієнтам високу якість продукції/послуг.

 

Для початку робіт з сертифікації, підприємствам необхідно надати, на електронну чи поштову адресу ДП «ДОСЗТ» наступні документи за формами:

Документи для укладання договору з ДП «ДОСЗТ»:

 •  копія Статуту;
 • копія протоколу засідань, договору (контракту), наказу про призначення керівника підприємства;
 •  виписка  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (поточний рік);
 •  копія довіреності на право укладання договору (при необхідності);
 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість або копію витягу з реєстру
 • платників податку на додану вартість (поточний рік);
 •  довідка в довільній формі, щодо банківських реквізитів (засвідчена підписом і печаткою уповноваженої особи).

Додаткова інформація

Схеми  (моделі), що використовуються під час сертифікації продукції, визначає орган з оцінки відповідності. При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

 Розгляд скарг та апеляцій.

Політика щодо неупередженості

Порядок сертифікації систем управління якістю

Порядок сертифікації продукції

 

Вартість робіт з сертифікації

Методика визначення вартості робіт та послуг розроблена на виконання наказу Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації “Про затвердження правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг” № 100 від 10.03.99 р. та відповідно до Постанови КМУ № 485 від 11.04.02 р.

Усі фактично виконані роботи з сертифікації, крім тих, що виконуються відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету, оплачуються власним коштом підприємств, організацій, громадян, які звернулися з заявкою на проведення відповідних робіт згідно з їх трудомісткістю незалежно від прийнятих за їх результатами рішень. Рівень рентабельності робіт з сертифікації, який закладається в розрахунки, приймається 20% собівартості.

Методика визначення вартості робіт з сертифікації продукції та атестації виробництва на ДП “ДОСЗТ”.