Історія підприємства

Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту” (ДП “ДОСЗТ”) створене 31 серпня 1994 року спільним наказом Міністерства транспорту України та Держстандарту України на базі Дніпропетровського Державного технічного університету залізничного транспорту. Перший сертифікат на продукцію залізничного транспорту було видано 11 жовтня 1996 року.

Дніпропетровський інститут інженерів транспорту

ДП “ДОСЗТ” – самостійне підприємство, підпорядковане Міністерству Інфраструктури України. Першим керівником ДП “ДОСЗТ” був професор Каблуков В.А. – колишній ректор ДІІТу. У 1998 році ДП “ДОСЗТ” був акредитований в Системі УкрСЕПРО та отримав атестат акредитації № UА.4.001.099. Компетентність ДП “ДОСЗТ” була підтверджена процедурою переакредитації в 2001 році і інспекційним наглядом за діяльністю у 2003 року Національним агентством з акредитації України. В даний час ДП “ДОСЗТ” є призначеним та уповноваженим органом в Системі УкрСЕПРО наказом Держспоживстандарту № 282 від 12 серпня 2008 року №UA.P.099.

Колектив ДП "ДОСЗТ"

За вагомі досягнення у професійній діяльності колектив ДП “ДОСЗТ” був нагороджений в 2004 році Почесною Грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України.

Слід зазначити, що обсяги робіт з сертифікації продукції для потреб залізничного транспорту зростають з року на рік. Це пов’язано з тим, що керівництво Укрзалізниці приділяє більше увагу якості продукції, яка поставляється для потреб залізничного транспорту. Саме на підвищення якості продукції націлені накази Укрзалізниці від 31.03.04р. №75-Ц “Про удосконалення роботи системи вхідного контролю якості продукції, яка закуповується для потреб залізничного транспорту України” та Міністерства транспорту України від 28.02.03р. №155 “Про удосконалення роботи Органів з сертифікації залізничного транспорту щодо продукції для потреб залізничного транспорту”, розробляються і впроваджуються у виробництво нові види продукції, які відповідають сучасним вимогам.

У 2010 році ДП “ДОСЗТ” був відзначений Міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих», як одне з лідируючих підприємств року, яке зайняло 24 місце з 350 000 підприємств України і присвоєно звання «Підприємство року 2010» з наданням відповідного сертифіката.

 Підприємство року 2010

Сьогодні ДП “ДОСЗТ” займає провідні позиції в галузі сертифікації продукції для потреб залізничного транспорту та проводить роботи з сертифікації наступної продукції: електровози магістральні, маневрові та промислові, їх забезпечення, обладнання, комплектуючі вироби, запчастини; вагони пасажирські та вантажні магістральні, комплектуючі вироби, запчастини та їх оснащення; спеціалізований рухомий склад та його оснащення, вагони трамвайні, осі трамвайних вагонів, апарати і комплектні пристрої для міського електротранспорту; контейнери універсальні та спеціалізовані; системи і прилади, які застосовуються для енергопостачання залізниць; елементи залізничної та трамвайної колії.

Проведення робіт з підтвердження відповідності проводиться колективом висококваліфікованих фахівців. Всі працівники ДП “ДОСЗТ” мають вищу освіту, серед них кандидати технічних наук, аудитори і кандидати в аудитори Системи УкрСЕПРО з сертифікації продукції, атестації виробництв, систем управління якістю, та атестовані в Системі УкрСЕПРО внутрішні аудитори. Працівники ДП “ДОСЗТ” виконують науково-дослідні роботи, беруть участь у розробці нових технологій в галузі залізничного транспорту, на сьогоднішній день отримано 5 патентів на винаходи. Співробітники ДП ДОСЗТ постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у наукових конференціях, семінарах з питань сертифікації та якості, з питань вирішення проблем залізничного транспорту, проходять навчання і підвищують кваліфікацію в Українському науково-дослідному навчальному центрі з проблем стандартизації, сертифікації та якості Держспоживстандарту України. Велика увага приділяється навчанню молоді. Проводяться внутрішні навчання силами фахівців органу та з залученням провідних фахівців галузі.

 

Управління якістю

У травні 2010 року ДП «ДОСЗТ» пройшло процедуру сертифікації системи управління якістю і підтвердило відповідність нормам ДСТУ ISO 9001:2009, що свідчить про рівень надійності та сумлінності підприємства. Наявність сертифікату на систему управління якістю показник того, що підприємство дотримується високих стандартів у своїй професійній діяльності при виконанні робіт з сертифікації продукції, сертифікації систем управління якістю, сертифікації послуг, визнання результатів сертифікації інших країн, атестації виробництв, процедури оцінки відповідності, перевірку знань суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.