Технічний огляд вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, ескалаторів, підйомників (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії)

Рішенням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України видано дозвіл на виконання технічного огляду (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії), випробування вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, ескалаторів, підйомників за № 56.15.30 від 02.02.2015р.

Дозвіл на проведення технічного огляду

Технічний огляд (Постанова Кабінету міністрів України від 26.05.2004 р., № 687) – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Види періодичного технічного огляду (ТО):

  • повний (ПТО) – підлягають вантажопідіймальні механізми, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби не рідше одного разу на три роки;
  • частковий (ЧТО) – підлягають вантажопідіймальні механізми, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби не рідше одного разу на 12 місяців.

Періодичний технічний огляд проводиться з метою визначення умов та строку подальшої безпечної експлуатації обладнання, технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.

ТОВ “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту” уповноважене на проведення періодичного технічного огляду вантажопідіймальних механізмів, що знаходяться в експлуатації.