Експертно-технічний центр було створено 16.10.2015 р.

Основними напрямками роботи Експертно-технічного центру є:

– Проведення експертного обстеження ваг, кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів;

– Проведення експертного обстеження будівель, інженерних споруд, а також гідротехнічних споруд;

– Енергоаудит;

– Перевірка цистерн;

– Діагностування несівної системи трамвая та тролейбуса.

 В Експертно-технічному центрі працюють професійні експерти з високим рівнем підготовки та достатньо великим досвідом роботи в сфері експертизи в різних галузях. Вони навчені на проведення зазначеного спектра робіт і виконують їх якісно і максимально оперативно.

Контакти Експертно-технічного центру:

Фізична адреса: 49033, м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 139к

тел. +38(056) 791-60-47

тел. +38(056) 787-18-42

тел. +38 (050) 395-12-17 

Неруйнівний контроль

ТОВ “ДОСЗТ” має в штаті сертифікованих в Органі із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ОСП «УКРЕКСПЕРТ» у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13 “Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю” у законодавчо регульованій сфері (промислова безпека) фахівців ІІ рівня кваліфікації по наступним методам неруйнівного контролю:

Метод НК

Виробничі сектора

Візуально-оптичний (VT)

1-5; 7, 13, 14, 15

Ультразвуковий (UT)

Магнітопорошковий (МТ)

котрі мають право контролювати основний метал і зварні з’єднання у виробничих секторах:

 • теплова енергетика – елементи котлів, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари і гарячої води, турбіни і допоміжне обладнання теплових електростанцій (тиск 40 кгс/см2 і більше);
 • вантажопідіймальні споруди;
 • металоконструкції і будівельні конструкції;
 • залізничний транспорт – тільки машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки,

та сертифікованих в Товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики «УТ НКТД» у відповідності з вимогами стандарту EN 9712:2012 “Неруйнівний контроль.Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю. ” у добровільній сфері фахівців ІІ рівня кваліфікації по наступним методам неруйнівного контролю:

Метод НК

    Виробничі сектора

Ультразвуковий (UT)

 7,8 (поєднання c, f, w, t та wp)

Магнітопорошковий (МТ)

Візуальний (VT)

Капілярний (PT)

котрі мають право контролювати у виробничих секторах:

 • залізничний транспорт та вироби для нього;
 • контроль перед введенням та в процесі експлуатації, включаючи виробництво та оброблення металів.

та в секторах за типом продукції:

 • литво (c) – феритні та неферитні матеріали;
 • поковки (f) – феритні та неферитні матеріали;
 • зварні вироби (w) – всі типи зварних з’єднань, включаючи паяні, для феритних і неферитних матеріалів;
 • труби та трубопроводи, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб (t) – безшовні, зварні, з феритних і неферитних матеріалів, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб;
 • прокат (wp) – листовий, профільний.