У лютому 2017, в розпал лютих морозів, було проведено тепловізійне обстеження будівлі одного з медичних центру міста Дніпра.

 

 

 

 

 

Обстеженням було виявлено:

clip_image002

Теплові втрати через фундамент будівлі

clip_image002

Утворення так званих «містків холоду» через промерзання вологої стіни, яка промокла внаслідок порушеного дощового зливу

clip_image002

Втрати тепла через відсутність тепловідбиваючого екрану за радіаторами опалювальної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усунення виявлених недоліків дозволять власнику будівлі якісно підготуватися до наступного опалювального сезону, що в свою чергу призведе до економії коштів за оплату енергоносіїв.

Якщо Ви бажаєте зменшити споживання енергетичних ресурсів,  впровадити енергозберігаючі технології та зекономити кошти на оплату енергоносіїв зверніться до нас за телефонами +38 (050) 3951217, +38(066) 3383635, +38(068)3129813 або надішліть листа на адресу doszt@ua.fm  і наші експерти проконсультують  Вас  та  на належному рівні проведуть енергоаудит Вашого підприємства.

Енергоаудит

Рішенням центральної групи енергетичного аудиту №5 від 27.11.2013р. та державним Агентством з енергоефективності та енергозбереження України Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту” отримало право на проведення енергетичного аудиту.

Енергоаудит – це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що включає в себе: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналіз фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачу рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Мета проведення енергоаудиту – енергоефективність: це підвищення надійності енергопостачання, розробка пріоритетних заходів енергозбереження, економія грошових коштів та енергоресурсів, модернізація виробництва, підвищення фінансової стійкості.

Можливості енергоаудиту – правильно визначити стратегію і тактику енергозбереження, визначити заходи енергозбереження, досягнення енергонезалежності підприємства, скорочення прямих і непрямих витрат на виробництво і собівартість продукції, отримання кредитів та інвестицій.

Методологія енергоаудиту – коротка експертиза стану енергоспоживання, енергозбереження та фінансової стійкості підприємства, опис вихідних даних і результатів вимірювань, розробка заходів енергозбереження з визначенням ефективності їх впровадження, розрахунок економії і термінів окупності, дослідження впливу пропонованих заходів на собівартість продукції і навколишнє середовище, висновки про доцільність їх впровадження.

Енергоаудит дозволяє – знайти правильний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, маловитратні заходи та розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому, з урахуванням плану розвитку виробництва.

Результатом робіт з енергоаудиту є інформаційний продукт, оформлений у вигляді технічного звіту. Наданий Замовникові звіт, в загальному випадку містить:

  • короткий опис існуючого енергетичного господарства підприємства;
  • перелік і технічні характеристики енергоустаткування;
  • вказівки про проведені (у процесі виконання енергоаудиту) випробуваннях і застосованих методиках;
  • дається характеристика роботи існуючих систем виробництва і споживання енергії, результати розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, приводяться питомі видаткові характеристики на одиницю продукції, що випускається;
  • наводиться аналіз існуючого положення із зазначенням недоліків і визначенням енерговитратних вузлів;
  • даються рекомендації з описом пропонованих заходів, які при необхідності ілюструються відповідними схемами;
  • наводяться результати розрахунків (аналогічні розрахункам для існуючої системи) з урахуванням впровадження запропонованих заходів;
  • наводяться порівняльні характеристики роботи енергетичних систем до і після впровадження заходів і результати техніко-економічних розрахунків;
  • наводиться список посилальних документів і використовуваної літератури, при необхідності до звіту приєднуються прикладені документи .Терміни і вартість енергоаудиту (енергообстеження) залежать від структурної складності підприємства та відповідно від обсягу обстеження.