02 Ваги вагонні 01 Будинок вагаря

Діагностичне обстеження
основних конструктивних елементів ЗВВТ
ваг вагонних (ваг автомобільних)

Діагностичне обстеження ЗВВТ виконується з метою визначення їх технічного стану, встановлення можливості, доцільності, умов і термінів подальшої експлуатації, установлення необхідності проведення ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.

Ця робота регламентується наступними НД:

  • “Інструкція про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України” затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 31.07.2012 р. № 442, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 р. за №1716/22028;
  • “Методика проведення діагностичного обстеження основних конструктивних елементів ЗВВТ – вагонних ваг”, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.07.2006 р. № 275-Ц.

Результати діагностичного обстеження заносяться до Висновку експертизи за результатами технічного діагностування, один екземпляр надається власнику ваг, другий – ревізору вагового господарства залізниці, третій зберігається в спеціалізованій організації, що проводила діагностичне обстеження. Строк дії висновку визначається експертом у залежності від технічного стану ваг, але не більше 5 років.

Підприємство-власник ваг надає заявку в установленому порядку, яка розглядається протягом робочого дня. Згідно типу та моделі ваг, строку експлуатації їх визначається вартість робіт, узгоджується з заявником та укладається договір на виконання робіт. Роботи по діагностичному обстеженню розпочинаються по надходженню коштів на рахунок підприємства. На діагностичне обстеження ваг виділяється два робочих дні з виїздом на об’єкт. Висновок видається через 10 робочих днів. Отже, вся процедура займає понад два тижні. Це необхідно ураховувати щоб залізниця не призупинила роботу ваг.

Підприємству-власнику ваг необхідно підготувати весь пакет технічної документації, який видається розробником ваг та підприємством, що встановлювало ваги.

 Заявка на експертизу